به همیار سیستم خوش آمدید

دریافت و پرداخت

 • امکان تعریف انواع دسته چک با تعداد برگه های دلخواه
 • امکان تعریف عناوین بانک ها
 • امکان تعریف اشخاص طرف حساب اسناد دریافتی و پرداختی
 • امکان تعریف صندوق دارهای مختلف
 • امکان تعریف حسابهای بانکی مختلف
 • امکان ثبت سند دریافتی بر اساس ارز دلخواه و از نوع چک روز، چک مدت دار، وجه نقد ، حواله بانکی ، کارت به کارت ، دستگاه پوز بانکی ، سفته ، چک تضمین و…
 • امکان ثبت سند ترکیبی دریافت برای دریافتهای ترکیبی از یک شخص در یک تاریخ خاص
 • امکان ثبت سند ترکیبی پرداخت برای پرداختهای ترکیبی به یک شخص در یک تاریخ خاص
 • امکان ثبت عملیات دریافت برای اسناد دریافتی شامل انواع چک و اسناد اعتباری شامل
 • وصول چک ، خرج چک ، عودت چک به طرف حساب ، واگذاری چک به بانک ، برگشت از واگذاری ، برگشت چک و …
 • امکان صدور سند حسابداری برای کلیه عملیات های دریافت و پرداخت به صورت خودکار و بر اساس الگوهای تعیین شده
 • امکان نمایش آلارم اسناد دریافتی و اعتباری چند روز قبل از سررسید
 • امکان ثبت سند تسهیلات دریافتی از بانکها و یا شرکتهای مختلف
 • امکان نمایش اقساط وامها و چرداخت قسط یا اقساط مورد نظر

امکانات کلی

 • نرم افزار تحت وب چند زبانه و چند ارزی
 • تعریف کاربران و دسترسی به تفکیک فرم ، مرکز و دسترسی های مختلف
 • امکان انتخاب لوگوی گزارشات برای هر شرکت
 • امکان ارجاع هر سند در هر بخش توسط کاربران ، پیگیری و کامنت گذاری
 • امکان نمایش عملکرد روزانه کاربران
 • امکان تعریف لایه بندی برای فرمهای تعاریف در هر کدام از زیر سیستم ها و به صورت لایه های نامحدود و درختی
 • امکان بکاپ گیری به صورت خودکار
 • امکان تنطیم ساعت سیستم برای هر شرکت
 • داشبورد کاربر بر اساس فرمهای دسترسی
 • امکان تنطیم نوع تاریخ (میلادی ، شمسی)
 • امکان انتخاب فونت نمایشی فرمها توسط خود کاربر
 • امکان درج اطلاعلات به صورت زبان
 • قابلیت تغییر زبان در هنگام ورود کاربر به سیستم
حسابداری

بخش حسابداری نرم افزار همیار یونیون

تصاویری از محیط نرم افزار

3
1
4

برای دریافت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در ار تباط باشید.

خرید

امکانات بخش خرید نرم افزار

 • امکان تعریف تامین کنندگان کالا و مشخصات تکمیلی هر تامین کننده
 • امکان ثبت فاکتور خرید کالا با ارز دلخواه و هر فاکتور با هر ارزی که خریداری شده
 • امکان محاسبه مالیات برای هر کالا به صورت خودکار بر اساس درصدهای تعریف شده
 • امکان عدم محاسبه مالیات برای یک یا چند کالا یا یک فاکتور خرید خاص
 • امکان تعریف مقدار اشانتیون در هر خرید برای هر ردیف از کالا بدون تاثیر در قیمت
 • امکان ورود مقادیر بر اساس واحد سنجش های مختلف تعریف شده و محاسبه هر واحد با ورود یکی از واحدها
 • امکان صدور سند مالی فاکتور خرید بر اساس الگوی تعریف شده در مالی و به صورت خودکار
 • امکان مشاهده گردشهای خرید هر کالا بر اساس انبار ، تامین کننده و یا ارز
 • امکان تعریف دسترسی کاربران به انبارهای مختلف جهت ثبت فاکتور خرید و دسترسی یا عدم دسترسی یک کاربر به یک یا چند انبار خاص
 • امکان تعریف دسترسی های مختلف برای کاربران در بخش خرید به صورت امکان نمایش ، ایجاد ، تغییر و یا حذف هر ردیف

امکانات سایر بخش های نرم افزار

فروش
 • تعریف دسته بندی مشتریان به صورت درختی و نامحدود و ارتباط هر مشتری با یک گروه خاص
 • تعریف قیمت فروش و تخفیف بر اساس گروه مشتریان تعریف شده و بر اساس بازه تاریخی برای هر کالا
 • تعریف مراکز و صندوق های فروش به صورت نامحدود
 • امکان تعریف مشتریان و مشخصات تکمیلی انها
 • امکان تعریف بازاریابها و درصدهای بازاریابی برای هر شخص
 • امکان تعریف حمل کنندگان و پیک ها
 • امکان ثبت سند پیش فاکتور با ارز دلخواه
 • تبدیل پیش فاکتور به فاکتور
 • ثبت فاکتور فروش بر اساس ارز دلخواه
 • محاسبه یا عدم محاسبه مالیات در فاکتور فروش
 • تعیین نوع پرداخت فاکتور اعم از نقدی یا اعتباری
 • درج تخفیف کلی و هزینه حمل برای هر فاکتور
 • تعریف هزینه حمل برعهده مشتری یا فروشنده برای هر فاکتور به صورت خاص
 • ثبت مبالغ دریافتی در قالب وجه نقذ ، چک ، حواله بانکی و … برای هر فاکتور و به صورت جداگانه
 • ثبت خودکار و عدم ثبت خودکار سند خروج از انبار کالاها برای هر فاکتور
 • ثبت سند خروج انبار در هر فاکتور برای چندین انبار مختلف
 • درج قیمت فروش و تخفیف به صورت خودکار بر اساس قیمتهای تعریف شده
 • مشاهده سود هر فاکتور به صورت مبلغی و درصدی
 • انتخاب بازاریاب برای هر فاکتور و صدور سند هزینه بازاریابی به صورت خودکار
 • ثبت سند حسابداری فاکتور فروش به صورت خودکار
 • نمایش وضعیت تسویه هر فاکتور
 • نمایش وضعیت خروج کالاهای هر انبار به تفکیک فاکتور ور یا ردیفهای فاکتور
 • نمایش سند حسابداری و سند خروج کالا از انباربرای هر فاکتور در همان بخش
 • تعریف دسترسی کاربران به مراکز فروش مختلف جهت ثبت فاکتور فروش و دسترسی یا عدم دسترسی یک کاربر به یک یا چند مرکز فروش خاص
 • امکان تعریف دسترسی های مختلف برای کاربران در بخش فروش به صورت امکان نمایش ، ایجاد ، تغییر و یا حذف هر ردیف
 • امکان ثبت فاکتور برگشتی بر اساس فاکتور انتخابی برای هر مشتری
 • صدور سند مالی فاکتور برگشتی به صورت خودکار و کسر مبلغ از صورتحاسب مشتری
 • ثبت ورود کالا به انبار برای فاکتور برگشتی به صورت خودکار تحت عنوان برگشت از فروش
 • امکان نمایش گردش فروش بر اساس فاکتورها اعم از جمع فاکتورها ، جمع برگشتی ، جمع مالیات ، جمع تخفیفات ، سود ناخالص ، میالغ دریافتی و …
 • ثبت تاریخ برای پرداخت های اعتباری توسط مشتری و الارم سیستمی قبل از سررسید تعیین شده
انبار
 • امکان تعریف انبار به صورت نامحدود
 • تعریف اشخاص طرف حساب انبار (اسناد ورودی و اسناد خروجی)
 • تعریف حمل کنندگان کالا
 • امکان ثبت سند درخواست ورود کالا با انبار قبل از رسید انبار
 • امکان ثبت سند درخواست خروج کالا از انبار قبل از حواله انبار
 • امکان ثبت سند ورود کالا به انبار برای حالتهای (افتتاحیه اول دوره ، سند تعدیلی ، سند انتقالی ، سند امانی ، سند برگشت از فروش و ….)
 • امکان ثبت سند خروج کالا از انبار برای حالتهای (سند تعدیلی ، سند انتقالی ، سند امانی ، سند ضایعات ، سند برگشت ازخرید ، برگشت از مصرف و …)
 • ثبت سند انبار گردانی و شمارش کالا به صورت تگ شمارشی و شمارش همزمان
 • صدور رسید و حواله تعدیلی ناشی از سند انبارگردانی به صورت خودکار
 • ثبت حواله انتقالی از یک انبار به انبار دیگر
 • امکان ثبت سند رسید تولید و ثبت خودکار حواله های مصرف خروجی از انبارهای مختلف
 • قیمت گذاری حواله های انبار به صورت میانگین و اولین وارده و تبدیل ارزهای مختلف به ارز مرجع در سندهای خروجی بر اساس نرخ ارز روز ثبت سند ورودی
 • امکان نمایش گردش کالا شامل تعداد ورودی ، خروجی و مانده و همچنین مبلغ وروردی ، خروجی و مانده به تفکیک کالا یا به تفکیک انبار یا تفکیک گروه کالا و تفکیک طرف حساب اسناد
 • امکان نمایش کاردکس کالا در بخش گردش کالا
 • فیلتر کردن ورودی ها و خروجی ها در گردش کالا بر اساس نوع ورود یا خروج (خرید ، فروش ، مصرف ، افتتاحیه ، تعدیلی و ….)
 • امکان بستن انبار و ثبت سند افتتاحیه انبار در دوره جدید و انتقال مانده تعدادی و مبلغی هر کالا در انبار های خود
 • ثبت سند حسابداری حواله های قیمت گذاری شده به صورت خودکار و یا رسیدها و حواله های تعدیلی و تولیدی
 • تعریف دسترسی کاربران به انبارهای مختلف و دسترسی یا عدم دسترسی یک کاربر به یک یا چند انبار خاص
 • تعریف دسترسی های مختلف برای کاربران در بخش انبار به صورت امکان نمایش ، ایجاد ، تغییر و یا حذف هر ردیف
کالا
 • امکان تعریف انواع واحد های سنجش کالا
 • تعریف انواع گروه بندی کالا به صورت درختی و نامحدود
 • تعریف انواع کالاها به صورت درختی یا یک لایه
 • تعریف سه واحد سنجش برای هر کالا و تعریف ضریب های تبدیل واحدها به یکدیگر
 • تعریف مشخصه های فنی مختلف برای هر کالا به صورت نامحدود
 • تعریف انواع بارکد برای هر کالا به صورت نامحدود
 • تنظیم مالیات پذیری هر کالا و درصد مالیات متعبقه
 • تعریف قیمت خرید ، قیمت عمده فروشی و قیمت خورده فروشی برای هر کالا
 • تعریف تصاویر مختلف برای هر کالا
 • تعریف فرمولهای مختلف برای هر محصول و استفاده از فرمولها در رسیدهای تولید با استفاده از کالاهای مختلف و در انبارهای مختلف
 • تعریف نوع قیمت گذازی هر کالا برای حواله های خروجی
 • تعریف دسترسی های مختلف برای کاربران در بخش کالا به صورت امکان نمایش ، ایجاد ، تغییر و یا حذف هر ردیف